سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های قبل از حاملگی و مراقبت های پره ناتال
وبینار علمی مراقبت های قبل از حاملگی و مراقبت های پره ناتال
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های دارودرمانی آلزایمر و پارکینسون
وبینار علمی تازه های دارودرمانی آلزایمر و پارکینسون
سازمان غذا و دارو
خاتمه یافته
وبینار علمی تصویربرداری گلوکوم
وبینار علمی تصویربرداری گلوکوم
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل عفونت بیمارستانی
وبینار علمی کنترل عفونت بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر و کاربرد بالینی آزمایشهای تیروئید
وبینار علمی تفسیر و کاربرد بالینی آزمایشهای تیروئید
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی داروهای OTC
وبینار علمی داروهای OTC
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی هیستو فیزی تیروئید و بیماری های تیروئید
وبینار علمی هیستو فیزی تیروئید و بیماری های تیروئید
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در تروما
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در تروما
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی معاینات فیزیکی نوزاد بدو تولد
وبینار علمی معاینات فیزیکی نوزاد بدو تولد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تظاهرات پوستی مخاطی کووید 19 با ارائه case
وبینار علمی تظاهرات پوستی مخاطی کووید 19 با ارائه case
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی مروری بر شایع ترین مداخلات در طب درد
وبینار علمی مروری بر شایع ترین مداخلات در طب درد
انجمن علمي بررسي و مطالعه درد ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبتهای ویژه در بیماران با نارسایی تنفسی
وبینار علمی مراقبتهای ویژه در بیماران با نارسایی تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی تظاهرات بالینی کرونا در کودکان
وبینار علمی تظاهرات بالینی کرونا در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی CRFنارسایی مزمن کلیه
وبینار علمی CRFنارسایی مزمن کلیه
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با رویکرد مشاوره شناختی رفتاری
وبینار علمی آشنایی با رویکرد مشاوره شناختی رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی پزشکی بازساختی در سیستم عصبی مرکزی
وبینار علمی پزشکی بازساختی در سیستم عصبی مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی داروهای گیاهی
وبینار علمی داروهای گیاهی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان
وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان
سازمان پزشکی قانونی کشور
خاتمه یافته
وبینار علمی کرونا و مشکلات گوارشی در کودکان
وبینار علمی کرونا و مشکلات گوارشی در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی مداخلات آموزشی تغذیه محور در مادران باردار دارای سوء تغذیه
وبینار علمی مداخلات آموزشی تغذیه محور در مادران باردار دارای سوء تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین