سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها
وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاتمه یافته
وبینار علمی گواهی فوت
وبینار علمی گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا
وبینار علمی آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اولین وبینار تخصصی پزشکی ورزشی درآسیبهای دهان و فک و صورت
وبینار علمی اولین وبینار تخصصی پزشکی ورزشی درآسیبهای دهان و فک و صورت
انجمن علمی پزشكي ورزشي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر لام خون محیطی
وبینار علمی تفسیر لام خون محیطی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی
وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی محاسبات دارویی
وبینار علمی محاسبات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی ثبت و گزارش نويسي
وبینار علمی ثبت و گزارش نويسي
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینارعلمی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری
وبینارعلمی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی ملاحظات و تازه های دارو درمانی افسردگی در سالمندان
وبینار علمی ملاحظات و تازه های دارو درمانی افسردگی در سالمندان
سازمان غذا و دارو
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل و درمان کودکان دارای سوءتغذیه
وبینار علمی کنترل و درمان کودکان دارای سوءتغذیه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت استرس
وبینار علمی مدیریت استرس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مسمومیت های رایج و مراقبت های پرستاری
وبینار علمی مسمومیت های رایج و مراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی گزارش پرستاری
وبینار علمی گزارش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشنج ومراقبت های پرستاری
وبینار علمی تشنج ومراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبیمار علمی احیا مادر باردار
وبیمار علمی احیا مادر باردار
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی انتخاب بیمار و استراتژی های آماده سازی بیمار در استفاده از ماده حاجب
وبینار علمی انتخاب بیمار و استراتژی های آماده سازی بیمار در استفاده از ماده حاجب
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین
وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در ترومای قفسه سینه
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در ترومای قفسه سینه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران