سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 3
وبینار علمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 3
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با علل نازایی
وبینار علمی آشنایی با علل نازایی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی هماتومورفولوژی سلولهای خونی - مقدماتی
وبینار علمی هماتومورفولوژی سلولهای خونی - مقدماتی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی زایمان بریچ
وبینار علمی زایمان بریچ
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 2
وبینار علمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی " ملاحظات اخلاقي مربوط به اطلاعات (اتونومي، حقيقت گويي، رازداري، ظرفيت و رضايت) "
وبینار علمی " ملاحظات اخلاقي مربوط به اطلاعات (اتونومي، حقيقت گويي، رازداري، ظرفيت و رضايت) "
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 1
وبینار علمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تاثیر بازی برکاهش استرس و اضطراب کودکان بستری در بیمارستان
وبینار علمی تاثیر بازی برکاهش استرس و اضطراب کودکان بستری در بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی سندرم دامپینگ زودرس و تاخیری
وبینار علمی سندرم دامپینگ زودرس و تاخیری
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
ثبت نام کنگره سالانه انجمن پزشکان عمومی ایران
ثبت نام کنگره سالانه انجمن پزشکان عمومی ایران
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های عفونی غیر باکتریال
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های عفونی غیر باکتریال
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در پوکی استخوان و مشکلات شایع آن
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در پوکی استخوان و مشکلات شایع آن
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری سرطان دهانه رحم
وبینار علمی غربالگری سرطان دهانه رحم
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مشکلات متابولیکی و غددی نوزادان
وبینار علمی مشکلات متابولیکی و غددی نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی هجدهمین کارگاه کنترل و مراقبت از دیابت برای پزشکان عمومی
وبینار علمی هجدهمین کارگاه کنترل و مراقبت از دیابت برای پزشکان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
خاتمه یافته
وبینار علمی گواهی فوت
وبینار علمی گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی رویکرد بالینی به تازه های آلکالوزمتابولیک در کودکان
وبینار علمی رویکرد بالینی به تازه های آلکالوزمتابولیک در کودکان
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی قوانین نظام پزشکی و سیر رسیدگی به شکایت ها
وبینار علمی قوانین نظام پزشکی و سیر رسیدگی به شکایت ها
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی راههای پیشگیری از قصور و تقصیر پزشکی و گواهی های پزشکی
وبینار علمی راههای پیشگیری از قصور و تقصیر پزشکی و گواهی های پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های قلبی در بارداری
وبینار علمی بیماری های قلبی در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر