سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با مرگ مغزی و فرایند اهدای عضو
وبینار علمی آشنایی با مرگ مغزی و فرایند اهدای عضو
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس)
وبینار علمی نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی پاندمی بیماری کووید 19 و مراقبت های بارداری و زایمان
وبینار علمی پاندمی بیماری کووید 19 و مراقبت های بارداری و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا، نوزاد
وبینار علمی احیا، نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان (براساس راهنماهایAHA 2020)
وبینار علمی تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان (براساس راهنماهایAHA 2020)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی كرونا و سلامت روان
وبینار علمی كرونا و سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
وبینار علمی اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی آلارم های ونتیلاتور
وبینار علمی آلارم های ونتیلاتور
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی سندرم داون
وبینار علمی سندرم داون
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های دارودرمانی عفونت تنفسی کووید 19
وبینار علمی تازه های دارودرمانی عفونت تنفسی کووید 19
سازمان غذا و دارو
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های تحلیل آماری پایه با استفاده از نرم افزار spss
وبینار علمی روش های تحلیل آماری پایه با استفاده از نرم افزار spss
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مهارت آموزی زایمان طبیعی
وبینار علمی مهارت آموزی زایمان طبیعی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی سیستم های نوین دارو رسانی
وبینار علمی سیستم های نوین دارو رسانی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
وبینار علمی کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری سرطان دهانه رحم ویژه رشته مامایی
وبینار علمی غربالگری سرطان دهانه رحم ویژه رشته مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی درمان پالپ دندانهای شیری
وبینار علمی درمان پالپ دندانهای شیری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماران تحت ونتیلاتور
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماران تحت ونتیلاتور
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی ایمونوفارماکولوژی
وبینار علمی ایمونوفارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان