سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژلانس
وبینار علمی هموویژلانس
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی سقط جنین
وبینار علمی سقط جنین
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات روانپزشكي در سالمندان (1) با رویکرد افسردگی و اضطراب
وبینار علمی اختلالات روانپزشكي در سالمندان (1) با رویکرد افسردگی و اضطراب
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان
وبینار علمی بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت پرستاری در زخم فشاری
وبینار علمی مراقبت پرستاری در زخم فشاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی هیرسوتیسم و هیپرآندروژنیسم
وبینار علمی هیرسوتیسم و هیپرآندروژنیسم
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
کارگاه آموزشی ارزشیابی برنامه
کارگاه آموزشی ارزشیابی برنامه
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
خاتمه یافته
وبینار علمی خونریزی های بینی
وبینار علمی خونریزی های بینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی معاینه اولیه بیمار مسموم در اورژانس 2
وبینار علمی معاینه اولیه بیمار مسموم در اورژانس 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر گازهای شریانی (ABG)
وبینار علمی تفسیر گازهای شریانی (ABG)
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی چالشهای جمعیتی ( با محوریت استانها ی شمالی )
وبینار علمی چالشهای جمعیتی ( با محوریت استانها ی شمالی )
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی آندومتریوز، پیش آگهی و تشخیص
وبینار علمی آندومتریوز، پیش آگهی و تشخیص
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا، نوزاد
وبینار علمی احیا، نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی لیبر طبیعی و غیر طبیعی
وبینار علمی لیبر طبیعی و غیر طبیعی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزش به بیمار
وبینار علمی آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبنیار علمی عفونت های دستگاه تناسلی و بیماری های مقاربتی
وبنیار علمی عفونت های دستگاه تناسلی و بیماری های مقاربتی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر نتایج و تست های آزمایشگاهی بیماران تیروئیدی
وبینار علمی تفسیر نتایج و تست های آزمایشگاهی بیماران تیروئیدی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های پیشگیری از بارداری
وبینار علمی روش های پیشگیری از بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های قلب در بارداری
وبینار علمی بیماری های قلب در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر