سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
برنامه 60 ساعته تربیت مربی کلاسهای آمادگی برای زایمان
برنامه 60 ساعته تربیت مربی کلاسهای آمادگی برای زایمان
انجمن علمی مامایی گلستان _ آذر ماه 1402
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو های کنترل کننده چربی خون
وبینار علمی دارو های کنترل کننده چربی خون
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اقدامات پرستاری در اورژانس های مسمومیت
وبینار علمی اقدامات پرستاری در اورژانس های مسمومیت
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی حاملگی خارج رحم
وبینار علمی حاملگی خارج رحم
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
برنامه 60 ساعته تربیت مربی کلاسهای آمادگی برای زایمان
برنامه 60 ساعته تربیت مربی کلاسهای آمادگی برای زایمان
انجمن علمی مامایی گلستان _ آذر ماه 1402
خاتمه یافته
وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری
وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی پرولاپس اعضای لگن
وبینار علمی پرولاپس اعضای لگن
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی معاینه جفت
وبینار علمی معاینه جفت
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مهارت های ارتباطی
وبینار علمی مهارت های ارتباطی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
Scientific webinar: Adrenal Insufficiency: From basics to clinics
Scientific webinar: Adrenal Insufficiency: From basics to clinics
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد رضایت و برایت
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد رضایت و برایت
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی علل، ارزیابی و درمان سقط راجعه
وبینار علمی علل، ارزیابی و درمان سقط راجعه
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی لختلالات آب و الکترولیت ها
وبینار علمی لختلالات آب و الکترولیت ها
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های تشخیص آزمایشگاهی تیروئید
وبینار علمی روش های تشخیص آزمایشگاهی تیروئید
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینارعلمی مروری بر تصویربرداری بیماریهای پانکراس
وبینارعلمی مروری بر تصویربرداری بیماریهای پانکراس
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی کم شنوایی کمینه (minimal) در کودکان، اثرات و راهکارهای درمانی
وبینار علمی کم شنوایی کمینه (minimal) در کودکان، اثرات و راهکارهای درمانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای با رویکرد بیمار محوری، منشور حقوق بیمار و رازداری
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای با رویکرد بیمار محوری، منشور حقوق بیمار و رازداری
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی عفونت ادراری و كشت نمونه ادرار
وبینار علمی عفونت ادراری و كشت نمونه ادرار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار  علمی  آموزه های قانونی برای کادر درمان
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران