سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی روش های پیشگیری از بارداری
وبینار علمی روش های پیشگیری از بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی پلاسمافرزیس
وبینار علمی پلاسمافرزیس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی نظام مراقبت از خون( هموویژیلانس )
وبینار علمی نظام مراقبت از خون( هموویژیلانس )
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا مادر باردار
وبینار علمی احیا مادر باردار
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و درمان آنژیوادم ارثی
وبینار علمی تشخیص و درمان آنژیوادم ارثی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
جلسه اعتبار بخشی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد
جلسه اعتبار بخشی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های مراقبتی قلب و عروق (تاثیرات متقابل قلب و ورزش : sport cardiology)
وبینار علمی تازه های مراقبتی قلب و عروق (تاثیرات متقابل قلب و ورزش : sport cardiology)
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژیلانس
وبینار علمی هموویژیلانس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری ناهنجاری های جنینی و داروهای تراتوژن زا در بارداری
وبینار علمی غربالگری ناهنجاری های جنینی و داروهای تراتوژن زا در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
جلسه اعتبار بخشی مرکز تحقیقات قلب یزد و دانشگاه های همدان _ کرمانشاه و کردستان
جلسه اعتبار بخشی مرکز تحقیقات قلب یزد و دانشگاه های همدان _ کرمانشاه و کردستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای در پرستاری
وبینار علمی اخلاق حرفه ای در پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی محاسبات دارویی
وبینار علمی محاسبات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در گاستروآنتریت کودکان
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در گاستروآنتریت کودکان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی مغزی
وبینار علمی احیای قلبی ریوی مغزی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی واکسیناسیون کووید19
وبینار علمی واکسیناسیون کووید19
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی تجربه بیماران و مسیر قبل از عمل در بیماران جراحی چاقی
وبینار علمی تجربه بیماران و مسیر قبل از عمل در بیماران جراحی چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش متخصصین گفتاردرمانگر و ENT در تشخیص و درمان اختلالات صوت و حنجره
وبینار علمی نقش متخصصین گفتاردرمانگر و ENT در تشخیص و درمان اختلالات صوت و حنجره
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی خون
وبینار علمی تفسیر آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی خون
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
داروهای آرامبخش، خواب آور و محرک مغزی
داروهای آرامبخش، خواب آور و محرک مغزی
دارای سه امتیاز بازآموزی
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با اختلالات ضربان سازی و هدایتی قلب در گره دهلیزی بطنی
وبینار علمی آشنایی با اختلالات ضربان سازی و هدایتی قلب در گره دهلیزی بطنی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان