سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبیمار علمی احیا مادر باردار

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبیمار علمی احیا مادر باردار

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰

وبیمار علمی احیا مادر باردار
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰


نظرات (۰)

نظر بدهید