سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
گیاهان دارویی موثر بر درمان یبوست از دیدگاه طب ایرانی در بیماران کاندید عمل جراحی چاقی قبل و بعد از عمل
گیاهان دارویی موثر بر درمان یبوست از دیدگاه طب ایرانی در بیماران کاندید عمل جراحی چاقی قبل و بعد از عمل
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین
خاتمه یافته
وبینار کارشناسان دفاتر آموزش مداوم دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور
وبینار کارشناسان دفاتر آموزش مداوم دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور
فاقد امتیاز بازآموزی
خاتمه یافته
تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات اعصاب
تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات اعصاب
انجمن علمی داروسازان بالینی
خاتمه یافته
اهمیت اپی ژنتیک بر روی چاقی و جراحی باریتریک
اهمیت اپی ژنتیک بر روی چاقی و جراحی باریتریک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین
خاتمه یافته
کنفرانس یک روزه صدمات ناشی از سلاح گرم
کنفرانس یک روزه صدمات ناشی از سلاح گرم
سازمان پزشکی قانونی
خاتمه یافته
بیماری‌های تنفسی
بیماری‌های تنفسی
انجمن پزشکان عمومی شیراز