سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ی برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت مجازی (سانس اول)
کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ی برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت مجازی (سانس اول)
دانشکده پیراپزشکی گلستان
خاتمه یافته
تغذیه درمانی پزشکی (MNT) بعد از جراحی باریتریک
تغذیه درمانی پزشکی (MNT) بعد از جراحی باریتریک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
کنفرانس علمی یک روزه مروری بر اختلالات بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب
کنفرانس علمی یک روزه مروری بر اختلالات بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
کنفرانس علمی یک روزه طرح درمان ایمپلنت
کنفرانس علمی یک روزه طرح درمان ایمپلنت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان154913
خاتمه یافته
کنفرانس علمی یک روزه جراحی استاندارد ایمپلنت های دندانی
کنفرانس علمی یک روزه جراحی استاندارد ایمپلنت های دندانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
مراقبت های پاندمی در کرونا
مراقبت های پاندمی در کرونا
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
کنفرانس علمی یک روزه اطفاء حریق
کنفرانس علمی یک روزه اطفاء حریق
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
کنفرانس علمی یک روزه جایگاه تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی بیماران کووید-19
کنفرانس علمی یک روزه جایگاه تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی بیماران کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
اخلاق علمی دانشجویی اخلاق در پژوهش
اخلاق علمی دانشجویی اخلاق در پژوهش
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های قلب و عروق
تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های قلب و عروق
انجمن علمی داروسازان بالینی
خاتمه یافته
اخلاق سازمانی
اخلاق سازمانی
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
(۱۱۵)
خاتمه یافته
رویکرد عملی به حل چالشهای اخلاقی
رویکرد عملی به حل چالشهای اخلاقی
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
(۱۰۷)
خاتمه یافته
ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان
ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
چالش های اخلاقی آموزش و درمان بیماران بصورت توام در بیمارستان آموزشی و درمانی کشور
چالش های اخلاقی آموزش و درمان بیماران بصورت توام در بیمارستان آموزشی و درمانی کشور
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
رضایت آگاهانه در پژوهش و درمان
رضایت آگاهانه در پژوهش و درمان
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
آلرژی به داروهای بی حسی موضعی و درمان آنافیلاکسی
آلرژی به داروهای بی حسی موضعی و درمان آنافیلاکسی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
اخلاق در ارایه خدمات مراقبت سلامت در شرایط همه گیری کرونا
اخلاق در ارایه خدمات مراقبت سلامت در شرایط همه گیری کرونا
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
الزامات اخلاقی در آموزش بالینی در شرایط بحران
الزامات اخلاقی در آموزش بالینی در شرایط بحران
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
اخلاق و هنر، نقش استفاده از هنرها در امور اخلاق و پزشکی
اخلاق و هنر، نقش استفاده از هنرها در امور اخلاق و پزشکی
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان