سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با اصول کنترل عفونت بیمارستانی
وبینار علمی آشنایی با اصول کنترل عفونت بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی در بیماری پارکینسون
وبینار علمی دارو درمانی در بیماری پارکینسون
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی چالش های بالینی در سقط مکرر
وبینار علمی چالش های بالینی در سقط مکرر
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مرگ مغزی و اهدای عضو
وبینار علمی مرگ مغزی و اهدای عضو
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری انواع سرطان های شایع در زنان
وبینار علمی غربالگری انواع سرطان های شایع در زنان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت ترس از زایمان
وبینار علمی مدیریت ترس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژلانس
وبینار علمی هموویژلانس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مهارت آموزی زایمان طبیعی
وبینار علمی مهارت آموزی زایمان طبیعی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی بزرگسالان
وبینار علمی احیای قلبی ریوی بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا قلبی و ریوی بزرگسال
وبینار علمی احیا قلبی و ریوی بزرگسال
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت اکلوژن در حال تکامل در کودکان
وبینار علمی مدیریت اکلوژن در حال تکامل در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای کادر پرستاری
وبینار علمی اخلاق حرفه ای کادر پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات تیروئید در بارداری
وبینار علمی اختلالات تیروئید در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی فواید تغذیه با شیر مادر
وبینار علمی فواید تغذیه با شیر مادر
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی انواع اختلالات شخصيت،خودكشي ومشكلات ناشي از آن
وبینار علمی انواع اختلالات شخصيت،خودكشي ومشكلات ناشي از آن
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی انواع درمانهای داروئی بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS)
وبینار علمی انواع درمانهای داروئی بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS)
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی پرستاری درحوادث وبلایا
وبینار علمی پرستاری درحوادث وبلایا
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی سارس کرونا ویروس 2 و پاسخ های ایمنی در بیماری کووید 19
وبینار علمی سارس کرونا ویروس 2 و پاسخ های ایمنی در بیماری کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تزريق خون
وبینار علمی تزريق خون
دانشگاه علوم پزشکی همدان