سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی سیستم کانال ریشه و آناتومی دندان
وبینار علمی سیستم کانال ریشه و آناتومی دندان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس پزشکی برای دندانپزشکان 1
وبینار علمی اورژانس پزشکی برای دندانپزشکان 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با مسمومیت های شایع ویژه پرستاران
وبینار علمی آشنایی با مسمومیت های شایع ویژه پرستاران
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی كنفرانس يك‌روزه «نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها»
وبینار علمی كنفرانس يك‌روزه «نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها»
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی بررسی ضایعات چالش برانگیز پاتولوژیک
وبینار علمی بررسی ضایعات چالش برانگیز پاتولوژیک
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
اصول ، تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت
اصول ، تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی فرآورده های تزریقی و تازه های فرآورده های بیولوژیک
وبینار علمی فرآورده های تزریقی و تازه های فرآورده های بیولوژیک
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
اصول ، تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت
اصول ، تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی آلرژی به داروهای بی حسی موضعی در دندانپزشكي
وبینار علمی آلرژی به داروهای بی حسی موضعی در دندانپزشكي
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی داروهای فشارخون
وبینار علمی داروهای فشارخون
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز منطقی آنتی بیوتیک و مداخلات درمانی در کووید-19
وبینار علمی تجویز منطقی آنتی بیوتیک و مداخلات درمانی در کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
آموزش نحوه اخذ مجوز و اجرا برنامه بازی آموزی بصورت وبینار ویژه دبیران علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
آموزش نحوه اخذ مجوز و اجرا برنامه بازی آموزی بصورت وبینار ویژه دبیران علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
برگزار کنندگان : دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، شرکت فرایند گستر نیوشا
خاتمه یافته
وبینار علمی مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
وبینار علمی مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
خاتمه یافته
آموزش نحوه اخذ مجوز و اجرا برنامه باز آموزی بصورت وبینار ویژه دبیران علمی دانشگاه اصفهان
آموزش نحوه اخذ مجوز و اجرا برنامه باز آموزی بصورت وبینار ویژه دبیران علمی دانشگاه اصفهان
برگزار کنندگان : دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، شرکت فرایند گستر نیوشا باهمکاری دانشگاه ع . پ اصفهان
خاتمه یافته
خیمه گاه مجازی حسینی(8)
خیمه گاه مجازی حسینی(8)
نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
(۱۰۸)
خاتمه یافته
آموزش نحوه اخذ مجوز و اجرا برنامه بازآموزی بصورت وبینار ویژه دبیران علمی دانشگاهای علوم پزشکی سراسر کشور( سانس دوم)
آموزش نحوه اخذ مجوز و اجرا برنامه بازآموزی بصورت وبینار ویژه دبیران علمی دانشگاهای علوم پزشکی سراسر کشور( سانس دوم)
برگزار کنندگان : دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، شرکت فرایند گستر نیوشا
خاتمه یافته
آموزش نحوه اخذ مجوز و اجرا برنامه بازی آموزی بصورت وبینار ویژه دبیران علمی دانشگاه تبریز
آموزش نحوه اخذ مجوز و اجرا برنامه بازی آموزی بصورت وبینار ویژه دبیران علمی دانشگاه تبریز
برگزار کنندگان : دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، شرکت فرایند گستر نیوشا باهمکاری دانشگاه ع . پ تبریز
خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی
وبینار علمی احیای قلبی ریوی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی سوختگی
وبینار علمی سوختگی
دانشگاه علوم پزشکی ساوه