سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
اختلالات نورولوژیک مرتبط با کرونا
اختلالات نورولوژیک مرتبط با کرونا
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی مثانه بیش فعال: تازه های درمان
وبینار علمی مثانه بیش فعال: تازه های درمان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی درد و بیماری های مفصلی
وبینار علمی دارو درمانی درد و بیماری های مفصلی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی تب و تشنج
وبینار علمی تب و تشنج
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  یافته‏‌های آزمایشگاهی در کووید 19
وبینار علمی یافته‏‌های آزمایشگاهی در کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خاتمه یافته
وبینار علمی انواع مکمل های تغذیه ای و نحوه درست تجویز در دوران های مختلف زندگی
وبینار علمی انواع مکمل های تغذیه ای و نحوه درست تجویز در دوران های مختلف زندگی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
ملاحظات توانبخشی و پزشکی ورزشی در دوران کرونا
ملاحظات توانبخشی و پزشکی ورزشی در دوران کرونا
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
تجویز و مصرف منطقی دارو در پوکی استخوان
تجویز و مصرف منطقی دارو در پوکی استخوان
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا قلبی ریوی
وبینار علمی احیا قلبی ریوی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی کنفرانس علمی یک روزه گزش مار و عقرب
وبینار علمی کنفرانس علمی یک روزه گزش مار و عقرب
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
خاتمه یافته
وبینار علمی  مراقبت تنفسی از بیمار تحت ونتیلاتور
وبینار علمی مراقبت تنفسی از بیمار تحت ونتیلاتور
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه هاي قانوني براي پزشكان
وبینار علمی آموزه هاي قانوني براي پزشكان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی تسهیل چالشهای شیردهی در نوزادان نارس
وبینار علمی تسهیل چالشهای شیردهی در نوزادان نارس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی سوگ در کووید 19
وبینار علمی سوگ در کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیهوشی اختلالات الکترولیت و مایع درمانی
وبینار علمی بیهوشی اختلالات الکترولیت و مایع درمانی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
برنامه تست ویژه
برنامه تست ویژه
خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژلانس و مدیریت خون بیمار
وبینار علمی هموویژلانس و مدیریت خون بیمار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
مدیریت بیماران با مشکلات ایمنی مزمن در همه‌گیری کووید۱۹
مدیریت بیماران با مشکلات ایمنی مزمن در همه‌گیری کووید۱۹
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی مسمومیت های شایع و درمان آن(2)
وبینار علمی مسمومیت های شایع و درمان آن(2)
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی مهارتهای جذب سرمایه در بازارهای نوظهور سلامت
وبینار علمی مهارتهای جذب سرمایه در بازارهای نوظهور سلامت
ویژه شرکت کنندگان مرحله ی دوم المپیاد کارافرینی