سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های مغزو اعصاب
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های مغزو اعصاب
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی ارائه و معرفی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان علوم پزشکی
وبینار علمی ارائه و معرفی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان علوم پزشکی
خاتمه یافته
وبینار علمی ارائه و معرفی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان علوم پزشکی
وبینار علمی ارائه و معرفی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان علوم پزشکی
خاتمه یافته
وبینار علمی  آموزش خود مراقبتی به بیمار دیابتی
وبینار علمی آموزش خود مراقبتی به بیمار دیابتی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی شیرخشک های رژیمی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی شیرخشک های رژیمی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی عقرب گزیدگی و مارگزیدگی
وبینار علمی عقرب گزیدگی و مارگزیدگی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا نوزاد
وبینار علمی احیا نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر گازهای خونی شریانی
وبینار علمی تفسیر گازهای خونی شریانی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی  مدیریت مشکلات پوستی ناشی از پاندمی کووید-19
وبینار علمی مدیریت مشکلات پوستی ناشی از پاندمی کووید-19
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی  کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
وبینار علمی کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  مراقبت های حین جراحی های رایج در زنان
وبینار علمی مراقبت های حین جراحی های رایج در زنان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی  دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
وبینار علمی دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
New Era of Type 2 Diabetes Management
New Era of Type 2 Diabetes Management
از سری وبینارهای لاین دیابت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
برخورد امروزي با بيماران قلبي در افراد ديابتي
برخورد امروزي با بيماران قلبي در افراد ديابتي
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی معرفی انواع واکسن های کووید-19
وبینار علمی معرفی انواع واکسن های کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات هیپرتانسیون در بارداری
وبینار علمی اختلالات هیپرتانسیون در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  تازه های درمان با آنتی کواگولانت ها
وبینار علمی تازه های درمان با آنتی کواگولانت ها
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  کاربرد اولتراسوند در ارزیابی بیماران بستری در واحد مراقبتهای ویژه
وبینار علمی کاربرد اولتراسوند در ارزیابی بیماران بستری در واحد مراقبتهای ویژه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تازه های درمانی در بیماریهای ایسکمیک قلبی (IHD)
وبینار علمی تازه های درمانی در بیماریهای ایسکمیک قلبی (IHD)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان