سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
اخلاق علمی دانشجویی اخلاق در پژوهش
اخلاق علمی دانشجویی اخلاق در پژوهش
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های قلب و عروق
تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های قلب و عروق
انجمن علمی داروسازان بالینی
خاتمه یافته
اخلاق سازمانی
اخلاق سازمانی
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
(۱۱۵)
خاتمه یافته
رویکرد عملی به حل چالشهای اخلاقی
رویکرد عملی به حل چالشهای اخلاقی
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
(۱۰۷)
خاتمه یافته
ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان
ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
چالش های اخلاقی آموزش و درمان بیماران بصورت توام در بیمارستان آموزشی و درمانی کشور
چالش های اخلاقی آموزش و درمان بیماران بصورت توام در بیمارستان آموزشی و درمانی کشور
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
رضایت آگاهانه در پژوهش و درمان
رضایت آگاهانه در پژوهش و درمان
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
آلرژی به داروهای بی حسی موضعی و درمان آنافیلاکسی
آلرژی به داروهای بی حسی موضعی و درمان آنافیلاکسی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
اخلاق در ارایه خدمات مراقبت سلامت در شرایط همه گیری کرونا
اخلاق در ارایه خدمات مراقبت سلامت در شرایط همه گیری کرونا
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
الزامات اخلاقی در آموزش بالینی در شرایط بحران
الزامات اخلاقی در آموزش بالینی در شرایط بحران
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
اخلاق و هنر، نقش استفاده از هنرها در امور اخلاق و پزشکی
اخلاق و هنر، نقش استفاده از هنرها در امور اخلاق و پزشکی
کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های عفونی
تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های عفونی
انجمن علمی داروسازان بالینی
خاتمه یافته
کنفرانس علمی ارزيابي نقص عضو عصبي
کنفرانس علمی ارزيابي نقص عضو عصبي
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
گیاهان دارویی موثر بر درمان یبوست از دیدگاه طب ایرانی در بیماران کاندید عمل جراحی چاقی قبل و بعد از عمل
گیاهان دارویی موثر بر درمان یبوست از دیدگاه طب ایرانی در بیماران کاندید عمل جراحی چاقی قبل و بعد از عمل
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین
خاتمه یافته
وبینار کارشناسان دفاتر آموزش مداوم دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور
وبینار کارشناسان دفاتر آموزش مداوم دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور
فاقد امتیاز بازآموزی
خاتمه یافته
تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات اعصاب
تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات اعصاب
انجمن علمی داروسازان بالینی
خاتمه یافته
اهمیت اپی ژنتیک بر روی چاقی و جراحی باریتریک
اهمیت اپی ژنتیک بر روی چاقی و جراحی باریتریک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین
خاتمه یافته
کنفرانس یک روزه صدمات ناشی از سلاح گرم
کنفرانس یک روزه صدمات ناشی از سلاح گرم
سازمان پزشکی قانونی
خاتمه یافته
بیماری‌های تنفسی
بیماری‌های تنفسی
انجمن پزشکان عمومی شیراز