سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی دیابت (2)
وبینار علمی دارودرمانی دیابت (2)
سازمان غذا و دارو
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبتهای بالینی دردرمان چاقی
وبینار علمی مراقبتهای بالینی دردرمان چاقی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار مداخلات اجتماعی ،روانی و فرهنگی در بالایا (به مناسبت هفته ی ملی بانوان )
وبینار مداخلات اجتماعی ،روانی و فرهنگی در بالایا (به مناسبت هفته ی ملی بانوان )
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مسمومیت ها شایع و درمان آن(1)
وبینار علمی مسمومیت ها شایع و درمان آن(1)
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی دیابت (1)
وبینار علمی دارودرمانی دیابت (1)
سازمان غذا و دارو
خاتمه یافته
وبینار مداخلات اجتماعی ،روانی و فرهنگی در بالایا (به مناسبت هفته ی ملی بانوان )
وبینار مداخلات اجتماعی ،روانی و فرهنگی در بالایا (به مناسبت هفته ی ملی بانوان )
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی استراتژی های تغذیه ای در بیماران بحرانی کووید 19
وبینار علمی استراتژی های تغذیه ای در بیماران بحرانی کووید 19
Nestle Health Science
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت استرس ویژه مشاغل توانبخشی
وبینار علمی مدیریت استرس ویژه مشاغل توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
تازه‌های علمی کووید۱۹: تشخیص و درمان
تازه‌های علمی کووید۱۹: تشخیص و درمان
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی سوختگی
وبینار علمی سوختگی
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها
وبینار علمی نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار آموزشی قصور پزشکی
وبینار آموزشی قصور پزشکی
واحد آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
خاتمه یافته
وبینار علمی  سرطانهای دستگاه گوارش
وبینار علمی سرطانهای دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
اقدامات قبل از بارداری با رویکرد تلفیقی (طب نوین و طب ایرانی)
اقدامات قبل از بارداری با رویکرد تلفیقی (طب نوین و طب ایرانی)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
جلسات ارزیابی انجمن دکتری علوم از مایشگاهی _ روز سوم ساعت 10الی 13
جلسات ارزیابی انجمن دکتری علوم از مایشگاهی _ روز سوم ساعت 10الی 13
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق پزشکی
وبینار علمی اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمیاصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت
وبینار علمیاصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تشخیص و مدیریت سرطان های شایع
وبینار علمی تشخیص و مدیریت سرطان های شایع
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
تازه های حمایتی در بیماران سکته حاد قلبی
تازه های حمایتی در بیماران سکته حاد قلبی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی کوید- 19 و بارداری
وبینار علمی کوید- 19 و بارداری
دانشگاه علوم پزشکی قزوین