سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی اثرات بیماری کووید-19 بر سیستم عضلانی-اسکلتی و روش های درمانی آن
وبینار علمی اثرات بیماری کووید-19 بر سیستم عضلانی-اسکلتی و روش های درمانی آن
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلبی عروقی
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلبی عروقی
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
مداخلات ارتقایی در درمان اعتیاد: جنبه های اجتماعی و اثر دارونمایی در درمان اعتیاد
مداخلات ارتقایی در درمان اعتیاد: جنبه های اجتماعی و اثر دارونمایی در درمان اعتیاد
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های آرتروز زانو
وبینار علمی تازه های آرتروز زانو
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسير نوار قلب و آريتمي هاي بطني
وبینار علمی تفسير نوار قلب و آريتمي هاي بطني
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با اصول دیالیز و موازین کنترل عفونت در بیماران تحت دیالیز
وبینار علمی آشنایی با اصول دیالیز و موازین کنترل عفونت در بیماران تحت دیالیز
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزيابي نقص عضو عصبي _ 2
وبینار علمی ارزيابي نقص عضو عصبي _ 2
واحداموزش اداره كل پزشكي قانوني استان فارس
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
وبینار علمی اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت شوک و خونریزی
وبینار علمی مدیریت شوک و خونریزی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری
وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی مايعات بدن: CSF، مايع سروزي و مايع سينوويال
وبینار علمی مايعات بدن: CSF، مايع سروزي و مايع سينوويال
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی SAA Management Forum Discussion
وبینار علمی SAA Management Forum Discussion
انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های درمان دارویی و غیر دارویی انواع لک و تیرگی های پوستی
وبینار علمی تازه های درمان دارویی و غیر دارویی انواع لک و تیرگی های پوستی
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی بررسي آزمايشگاهي نمونه ادرار
وبینار علمی بررسي آزمايشگاهي نمونه ادرار
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های زنان و زایمان
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های زنان و زایمان
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی نکات قابل توجه در بیماری کووید 19
وبینار علمی نکات قابل توجه در بیماری کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی ITP Management Forum Discussion
وبینار علمی ITP Management Forum Discussion
انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیر مادر
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیر مادر
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی ِکاربرد کلینیکی داروهای مهارکننده sglt2
وبینار علمی ِکاربرد کلینیکی داروهای مهارکننده sglt2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
تازهای تغذیه در کرونا: پیشگیری، درمان، نقاهت
تازهای تغذیه در کرونا: پیشگیری، درمان، نقاهت
انجمن پزشکان عمومی ایران