سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی ارزیابی سلامت جنین
وبینار علمی ارزیابی سلامت جنین
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی طب کار 4
وبینار علمی طب کار 4
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی کدهای اخلاقی در مامایی
وبینار علمی کدهای اخلاقی در مامایی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار ارزیابی سلامت جنین
وبینار علمی وبینار ارزیابی سلامت جنین
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی رتینوپاتی نوزادان نارس
وبینار علمی رتینوپاتی نوزادان نارس
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
هشتمین نشست هم اندیشی انجمن های تغذیه کل کشور
هشتمین نشست هم اندیشی انجمن های تغذیه کل کشور
انجمن تغذیه استان البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی پزشکان با نحوه تکمیل گواهی فوت
وبینار علمی آشنایی پزشکان با نحوه تکمیل گواهی فوت
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی ایمنی بیمار
وبینار علمی ایمنی بیمار
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی دیابت در اپیدمی کووید 19
وبینار علمی دیابت در اپیدمی کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه صحیح صدور گواهی پزشکی فوت
وبینار علمی نحوه صحیح صدور گواهی پزشکی فوت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی ملاحظات و اصول مراقبت های بعد از عمل جراحی در بخش ریکاوری
وبینار علمی ملاحظات و اصول مراقبت های بعد از عمل جراحی در بخش ریکاوری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی سقط جنین درمانی در اختلالات ژنتیکی
وبینار علمی سقط جنین درمانی در اختلالات ژنتیکی
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تغذيه نوزاد نارس با شير مادر در مراقبت آغوشي
وبینار علمی تغذيه نوزاد نارس با شير مادر در مراقبت آغوشي
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در بزرگسالان
وبینار علمی پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی طب کار (3)
وبینار علمی طب کار (3)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر گازهای خون شریانی
وبینار علمی تفسیر گازهای خون شریانی
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای دهان
وبینار علمی بیماریهای دهان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با مواد محرک
وبینار علمی آشنایی با مواد محرک
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی طب کار2
وبینار علمی طب کار2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت تسکینی سرطان
وبینار علمی مراقبت تسکینی سرطان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول