سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی گزارشی نویسی در پرستاری
وبینار علمی گزارشی نویسی در پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی پزشکی بازساختی و نقش آن در دندانپزشکی و جراحی دهان، فک و صورت
وبینار علمی پزشکی بازساختی و نقش آن در دندانپزشکی و جراحی دهان، فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماری کودکان" سندروم های کروپ-مننژیت"
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماری کودکان" سندروم های کروپ-مننژیت"
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های اورژانس های مغز و اعصاب و دستورالعمل 724 در اپیدمی کووید 19
وبینار علمی مراقبت های اورژانس های مغز و اعصاب و دستورالعمل 724 در اپیدمی کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در تشنج
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در تشنج
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانسهای مغز و اعصاب
وبینار علمی اورژانسهای مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی رتینوپاتی نوزادان نارس
وبینار علمی رتینوپاتی نوزادان نارس
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینارمراقبت های پرستاری از کودکان مبتلا به کووید19
وبینار علمی وبینارمراقبت های پرستاری از کودکان مبتلا به کووید19
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی  بيماريهاي شايع غدد در كودكان
وبینار علمی بيماريهاي شايع غدد در كودكان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی تریاژ به روش ESI،تریاژتنفسی دربیماران کووید 19
وبینار علمی تریاژ به روش ESI،تریاژتنفسی دربیماران کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
مداخلات ارتقایی در درمان اعتیاد (تشخیص و درمان همبودها)
مداخلات ارتقایی در درمان اعتیاد (تشخیص و درمان همبودها)
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزیابی سلامت زناشویی-جنسی
وبینار علمی ارزیابی سلامت زناشویی-جنسی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول ارتباط با بیمار در داروخانه برای افزایش رضایت مندی و ارائه بهتر خدمات
وبینار علمی اصول ارتباط با بیمار در داروخانه برای افزایش رضایت مندی و ارائه بهتر خدمات
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی کاهش سطح هوشیاری
وبینار علمی کاهش سطح هوشیاری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی انسولین درمانی
وبینار علمی انسولین درمانی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی حمایت های حیاتی پایه BLS
وبینار علمی حمایت های حیاتی پایه BLS
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی پروتکل های درمانی در کووید19
وبینار علمی پروتکل های درمانی در کووید19
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزيابي نقص عضو عصبي
وبینار علمی ارزيابي نقص عضو عصبي
واحداموزش اداره كل پزشكي قانوني استان فارس
خاتمه یافته
جلسه انجمن دکترای علوم ازمایشگاهی
جلسه انجمن دکترای علوم ازمایشگاهی
خاتمه یافته
وبینار علمی آنالژزی و بی هوشی در زایمان
وبینار علمی آنالژزی و بی هوشی در زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر