سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی تست طب کار
وبینار علمی تست طب کار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت شوک و احیاءمادرباردار
وبینار علمی مدیریت شوک و احیاءمادرباردار
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی صدور گواهی فوت
وبینار علمی صدور گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان با اکسیژن
وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان با اکسیژن
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی ضایعات پیش سرطانی و سرطان های غیرملانومی
وبینار علمی ضایعات پیش سرطانی و سرطان های غیرملانومی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزیابی بالینی و کمک تشخیصی نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی
وبینار علمی ارزیابی بالینی و کمک تشخیصی نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  زردی نوزادی
وبینار علمی زردی نوزادی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  دیابت (عوارض حاد و مزمن و درمان)
وبینار علمی دیابت (عوارض حاد و مزمن و درمان)
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی  احياء نوزادان
وبینار علمی احياء نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار کشوری
وبینار کشوری
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
خاتمه یافته
وبینار علمی  تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (5)
وبینار علمی تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (5)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  لوکمی های حاد
وبینار علمی لوکمی های حاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تماس پوست با پوست نوزاد و تغذیه در ساعت اول تولد و چالش های موجود(کووید19)
وبینار علمی تماس پوست با پوست نوزاد و تغذیه در ساعت اول تولد و چالش های موجود(کووید19)
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی  فوريتهاي مامايي
وبینار علمی فوريتهاي مامايي
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی  نحوه تنظيم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی شیمیایی
وبینار علمی نحوه تنظيم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی شیمیایی
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (4)
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (4)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  اپتومتری کودکان
وبینار علمی اپتومتری کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (3)
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (3)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه