سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
جلسه انلاین اعتبار بخشی مراکز
جلسه انلاین اعتبار بخشی مراکز
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت درد حاد
وبینار علمی مدیریت درد حاد
انجمن علمی بيهوشي موضعي و درد ايران
خاتمه یافته
وبینارعلمی مراقبت پرستاری در استروک
وبینارعلمی مراقبت پرستاری در استروک
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و درمان ناهنجاری های اسکلتال
وبینار علمی تشخیص و درمان ناهنجاری های اسکلتال
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی مشکلات جنسی در بارداری و پس از زایمان
وبینار علمی مشکلات جنسی در بارداری و پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار آموزشی PSG
وبینار آموزشی PSG
دوره آموزش دستیاران فوق تخصص ریه کشور
خاتمه یافته
وبینار علمی آلرژی های شایع
وبینار علمی آلرژی های شایع
دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی اپروچ تشخیصی درمانی به آنافیلاکسی ایدیوپاتیک راجعه
وبینار علمی اپروچ تشخیصی درمانی به آنافیلاکسی ایدیوپاتیک راجعه
انجمن علمي آسم و آلرژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تغذیه در نوزاد نارس
وبینار علمی تغذیه در نوزاد نارس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات آندوکرین و هیرسوتیسم
وبینار علمی اختلالات آندوکرین و هیرسوتیسم
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی
وبینار علمی آموزه های قانونی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
مدیریت علمی مديريت راه هوايي
مدیریت علمی مديريت راه هوايي
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی عوارض چشمی دیابت
وبینار علمی عوارض چشمی دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی میکروبیوم دهانی و جایگاه آن در سلامت و بیماری
وبینار علمی میکروبیوم دهانی و جایگاه آن در سلامت و بیماری
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی رشد و تکامل همه جانبه کودکان
وبینار علمی رشد و تکامل همه جانبه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی دیسک کمر و مراقبت های بعد از آن
وبینار علمی دیسک کمر و مراقبت های بعد از آن
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی توکوفوبیا ( ترس از بارداری و زایمان)
وبینار علمی توکوفوبیا ( ترس از بارداری و زایمان)
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
وبینار علمی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی آشنایی با مراقبت های تسکینی،روانی و معنوی در NICU وبینار
وبینار علمی وبینار علمی آشنایی با مراقبت های تسکینی،روانی و معنوی در NICU وبینار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام