سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیر مادر
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیر مادر
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی ِکاربرد کلینیکی داروهای مهارکننده sglt2
وبینار علمی ِکاربرد کلینیکی داروهای مهارکننده sglt2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
تازهای تغذیه در کرونا: پیشگیری، درمان، نقاهت
تازهای تغذیه در کرونا: پیشگیری، درمان، نقاهت
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی تداخلات غذا و دارو
وبینار علمی تداخلات غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری ام اس
وبینار علمی بیماری ام اس
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با فرآورده های محافظت از پوست و مو
وبینار علمی آشنایی با فرآورده های محافظت از پوست و مو
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی تهویه مکانیکی غیر تهاجمی (NIV)
وبینار علمی تهویه مکانیکی غیر تهاجمی (NIV)
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی ضایعات وزیکولوبولوز و اولسراتیو در حفره دهان
وبینار علمی ضایعات وزیکولوبولوز و اولسراتیو در حفره دهان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی کمبود آهن در نوجوانان
وبینار علمی کمبود آهن در نوجوانان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی ایمنی بیمار
وبینار علمی ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
اصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن
اصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های پیشگیری ،درمان و پیگیری آسفیکسی
وبینار علمی روش های پیشگیری ،درمان و پیگیری آسفیکسی
دانشكده علوم پزشکی بهبهان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی در بیماری های صرع و آلزایمر
وبینار علمی دارودرمانی در بیماری های صرع و آلزایمر
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تست تشخیصی بیماری گوارشی و مراقبت های پرستاری
وبینار علمی تست تشخیصی بیماری گوارشی و مراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی ارائه خدمات نوین در داروخانه با محوریت برقراری ارتباط موثر پزشک و بیمار
وبینار علمی ارائه خدمات نوین در داروخانه با محوریت برقراری ارتباط موثر پزشک و بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی ناباروری
وبینار علمی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی شیوه برخورد با بیماران ترومایی و مراقبت پرستاری
وبینار علمی شیوه برخورد با بیماران ترومایی و مراقبت پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی و مستندسازی
وبینار علمی آموزه های قانونی و مستندسازی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی برقراری تماس پوست به پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد
وبینار علمی برقراری تماس پوست به پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
مداخلات ارتقایی در درمان اعتیاد: مدیریت طبی محرومیت از موادافیونی (سم زدایی)
مداخلات ارتقایی در درمان اعتیاد: مدیریت طبی محرومیت از موادافیونی (سم زدایی)
انجمن پزشکان عمومی ایران