سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی  نحوه انتقال مصدوم
وبینار علمی نحوه انتقال مصدوم
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
خاتمه یافته
وبینار علمی  آموزش کارکنان آزمایشگاه
وبینار علمی آموزش کارکنان آزمایشگاه
انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  شکایات شایع دوران بارداری
وبینار علمی شکایات شایع دوران بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی بیماری های انعقادی
وبینار علمی دارو درمانی بیماری های انعقادی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار تست
وبینار تست
خاتمه یافته
وبینار علمی  مرگ مغزی و اهدای عضو
وبینار علمی مرگ مغزی و اهدای عضو
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  مقاومت های آنتی بیوتیکی(تشخیص آزمایشگاهی)
وبینار علمی مقاومت های آنتی بیوتیکی(تشخیص آزمایشگاهی)
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی   سندرم تخمدان پلی کیستیک
وبینار علمی سندرم تخمدان پلی کیستیک
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی طب کار5
وبینار علمی طب کار5
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی ثبت و گزارش عوارض ناخواسته دارویی
وبینار علمی ثبت و گزارش عوارض ناخواسته دارویی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی  احیای قلبی در بزرگسالان
وبینار علمی احیای قلبی در بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار پیشگیری و درمان کووید 19 و آنفلوانزا در کودکان و بزرگسالان
وبینار علمی وبینار پیشگیری و درمان کووید 19 و آنفلوانزا در کودکان و بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خاتمه یافته
وبینار علمی صدورگواهی فوت و جواز دفن
وبینار علمی صدورگواهی فوت و جواز دفن
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینارعلمی سرطان های پوست
وبینارعلمی سرطان های پوست
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی  اورژانس های سوختگی
وبینار علمی اورژانس های سوختگی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی یادگیری مهارت های ارتباطی
وبینار علمی یادگیری مهارت های ارتباطی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری و درمان مسمومیتها با تاکید بر مسمومیت های دارویی شایع
وبینار علمی پیشگیری و درمان مسمومیتها با تاکید بر مسمومیت های دارویی شایع
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
بیست و یکمین مجمع عمومی عادی سالیانه
بیست و یکمین مجمع عمومی عادی سالیانه
انجمن پزشکان عمومی شیراز (نوبت دوم)
خاتمه یافته
وبینار علمی  تازه های درمان های موضعی بیماری های پوستی
وبینار علمی تازه های درمان های موضعی بیماری های پوستی
از سری وبینارهای علمی شرکت مارکتینگ آرگانو با همکاری مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران