سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی عفونت های ادراری - تناسلی
وبینار علمی عفونت های ادراری - تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانسهای مامایی
وبینار علمی اورژانسهای مامایی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی ملاحظات و تازه های دارو درمانی نارسایی کلیه در سالمندان
وبینار علمی ملاحظات و تازه های دارو درمانی نارسایی کلیه در سالمندان
سازمان غذا و دارو
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل دیابت و عوارض قلبی- عروقی ناشی از آن براساس گایدلاین های جدید
وبینار علمی کنترل دیابت و عوارض قلبی- عروقی ناشی از آن براساس گایدلاین های جدید
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی نارسایی کلیه ، دیالیز و مراقبت های پرستاری
وبینار علمی نارسایی کلیه ، دیالیز و مراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اهمیت نقش مراقبت های پیش از بارداری در فرزندآوری
وبینار علمی اهمیت نقش مراقبت های پیش از بارداری در فرزندآوری
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در دیابت
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویزمنطقی آنتی بیوتیک ها
وبینار علمی تجویزمنطقی آنتی بیوتیک ها
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری از بارداری
وبینار علمی پیشگیری از بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس های ENT
وبینار علمی اورژانس های ENT
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی جمعیت و فرزندآوری (( ماما ، نا باروری و حفظ باروری ))
وبینار علمی جمعیت و فرزندآوری (( ماما ، نا باروری و حفظ باروری ))
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی چگونگی بررسی و درمان کاربردی زوج های نابارور
وبینار علمی چگونگی بررسی و درمان کاربردی زوج های نابارور
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
خاتمه یافته
وبینار علمی كنترل عفونت بیمارستانی
وبینار علمی كنترل عفونت بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مروری بر آنفلوانزا و کرونا
وبینار علمی مروری بر آنفلوانزا و کرونا
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت پرستاری در دیابت
وبینار علمی مراقبت پرستاری در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی حمایت از خانواده و باروری سالم
وبینار علمی حمایت از خانواده و باروری سالم
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی زخم فشاری
وبینار علمی زخم فشاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی سلامت باروری و جوانی جمعیت
وبینار علمی سلامت باروری و جوانی جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تست تعیین حساسیت دارویی باکتری ها و قارچ ها
وبینار علمی تست تعیین حساسیت دارویی باکتری ها و قارچ ها
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی  وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران