سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی مبانی واکسیناسیون
وبینار علمی مبانی واکسیناسیون
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی بیماری های شایع زنان
وبینار علمی دارودرمانی بیماری های شایع زنان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی ACORN ( تنظیم دما- حمایت)
وبینار علمی ACORN ( تنظیم دما- حمایت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در بیماری MS
وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در بیماری MS
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی بررسی سیستماتیک در کودکان بدحال
وبینار علمی بررسی سیستماتیک در کودکان بدحال
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبنار علمی لیبر طبیعی و غیر طبیعی
وبنار علمی لیبر طبیعی و غیر طبیعی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت و احیاء با فراورده ها،خون و مایعات در خونریزی های مامایی
وبینار علمی مدیریت و احیاء با فراورده ها،خون و مایعات در خونریزی های مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا قلبی-ریوی بالغین
وبینار علمی احیا قلبی-ریوی بالغین
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول صحیح گزارش نویسی
وبینار علمی اصول صحیح گزارش نویسی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل مسمومیت ها
وبینار علمی کنترل مسمومیت ها
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت عوارض ریوی دراز مدت COVID
وبینار علمی مدیریت عوارض ریوی دراز مدت COVID
انجمن ریه ایران با همکاری شرکت امید دارو سلامت
خاتمه یافته
وبینار علمی علل موفقیت و عدم موفقیت در پروتز ثابت
وبینار علمی علل موفقیت و عدم موفقیت در پروتز ثابت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی استفاده از هوش مصنوعی در چشم پزشکی
وبینار علمی استفاده از هوش مصنوعی در چشم پزشکی
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (kmc)
وبینار علمی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (kmc)
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی آزمون مرحله دوم گروهی سیزدهمین المپیاد علمی
وبینار علمی آزمون مرحله دوم گروهی سیزدهمین المپیاد علمی
کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر لندمارک های رادیوگرافیک در تصاویر داخل دهانی، پانورامیک و CBCT
وبینار علمی تفسیر لندمارک های رادیوگرافیک در تصاویر داخل دهانی، پانورامیک و CBCT
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی علل ایمونولو{یک اختلالات باروری
وبینار علمی علل ایمونولو{یک اختلالات باروری
انجمن علمي آسم و آلرژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی ( ویژه پرستار و ماما )
وبینار علمی چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی ( ویژه پرستار و ماما )
دانشگاه علوم پزشکی همدان