سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی اصول مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19
وبینار علمی اصول مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی آنفلوآنزا و کووید-19
وبینار علمی آنفلوآنزا و کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی ارتباط با بیمار
وبینار علمی ارتباط با بیمار
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
خاتمه یافته
وبینار علمی پرستاری مراقبت در منزل
وبینار علمی پرستاری مراقبت در منزل
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزيابي نقص عضو و صدمات دستگاه بينايي
وبینار علمی ارزيابي نقص عضو و صدمات دستگاه بينايي
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی هیپرتانسیون در بارداری
وبینار علمی هیپرتانسیون در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی دستورالعمل ارش و ديه اندام فوقاني و تحتاني-بخش كليات
وبینار علمی دستورالعمل ارش و ديه اندام فوقاني و تحتاني-بخش كليات
سازمان پزشکی قانونی استان فارس
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینارعلمی اصول مراقبت بیماری های شایع در تجمع های انبوه
وبینارعلمی اصول مراقبت بیماری های شایع در تجمع های انبوه
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت شوک و خونریزی
وبینار علمی مدیریت شوک و خونریزی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزش خود مراقبتی در زخم بستر
وبینار علمی آموزش خود مراقبتی در زخم بستر
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی سینوزیت
وبینار علمی سینوزیت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل عفونت
وبینار علمی کنترل عفونت
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
کارگاه ترک سیگار
کارگاه ترک سیگار
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزیابی و مراقبت های نوزاد بدو تولد
وبینار علمی ارزیابی و مراقبت های نوزاد بدو تولد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی نارسایی قلبی در بزرگسالان و مراقبت های پرستاری
وبینار علمی نارسایی قلبی در بزرگسالان و مراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
کلاس تست
کلاس تست
خاتمه یافته
وبینار علمی اکسیژن درمانی و مدیریت راه های هوایی
وبینار علمی اکسیژن درمانی و مدیریت راه های هوایی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبنیار علمی دیس ناترمی در کودکان
وبنیار علمی دیس ناترمی در کودکان
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران