سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های تنفسی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
اورژانس های روانپزشکی
اورژانس های روانپزشکی
انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی فارماکوویژیلانس
وبینار علمی فارماکوویژیلانس
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی  تداخل غذا و دارو
وبینار علمی تداخل غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی ندول های تیروئید
وبینار علمی ندول های تیروئید
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی  ریکاوری بعد از بیهوشی
وبینار علمی ریکاوری بعد از بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  اختلالات جنسی
وبینار علمی اختلالات جنسی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  عفونت های ادراری - تناسلی
وبینار علمی عفونت های ادراری - تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  تفسیر تست های تشخیصی خواب کودکان
وبینار علمی تفسیر تست های تشخیصی خواب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی  چالشهای دندانپزشکی کودکان
وبینار علمی چالشهای دندانپزشکی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
خاتمه یافته
وبینار علمی  سمپوزیوم ACORN-سکانس :احیا و مراقبت تنفسی و قلبی و عروقی
وبینار علمی سمپوزیوم ACORN-سکانس :احیا و مراقبت تنفسی و قلبی و عروقی
دانشكده علوم پزشکی بهبهان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت بیهوشی در اکلامپسی و پره اکلامپسی
وبینار علمی مدیریت بیهوشی در اکلامپسی و پره اکلامپسی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تازه های مراقبت پرستاری در دیابت
وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی تب در کودکان (FWLS-FUO)
وبینار علمی تب در کودکان (FWLS-FUO)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول و مباني سم شناسي قانوني
وبینار علمی اصول و مباني سم شناسي قانوني
واحداموزش اداره كل پزشكي قانوني استان فارس
خاتمه یافته
وبینار علمی  مدیریت شوک
وبینار علمی مدیریت شوک
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی وحدت رويه در جراحات و نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
وبینار علمی وحدت رويه در جراحات و نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت خونریزی و اختلالات انعقادی در بارداری
وبینار علمی مدیریت خونریزی و اختلالات انعقادی در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی خونریزی های بینی
وبینار علمی خونریزی های بینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی دردهای آنژینی
وبینار علمی دارودرمانی دردهای آنژینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان