سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل کیفیت آزمایشگاه تشخیص طبی
وبینار علمی کنترل کیفیت آزمایشگاه تشخیص طبی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و مدیریت درد
وبینار علمی تشخیص و مدیریت درد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی هماتومورفولوژی سرطان خون
وبینار علمی هماتومورفولوژی سرطان خون
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی هماتومورفولوژی گلبولهای سفید
وبینار علمی هماتومورفولوژی گلبولهای سفید
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی عفونت های و عوارض بعد از زایمان
وبینار علمی عفونت های و عوارض بعد از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
مداخلات ارتقایی در درمان اعتیاد: پایان درمان نگهدارنده
مداخلات ارتقایی در درمان اعتیاد: پایان درمان نگهدارنده
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی ناباروری
وبینار علمی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان
وبینار علمی روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با مراقبت های پزشکی و پرستاری در بیماران تحت دیالیز
وبینار علمی آشنایی با مراقبت های پزشکی و پرستاری در بیماران تحت دیالیز
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی احیاء و مراقبت در بیماران ترومای ورزشی
وبینار علمی احیاء و مراقبت در بیماران ترومای ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشنج و شبه تشنج و مراقبتهای پرستاری
وبینار علمی تشنج و شبه تشنج و مراقبتهای پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای شایع آسم و آلرژی در کودکان
وبینار علمی بیماریهای شایع آسم و آلرژی در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی بیماری های کلیوی
وبینار علمی دارو درمانی بیماری های کلیوی
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی مداخلات پرستاري در ایست قلبی ریوی
وبینار علمی مداخلات پرستاري در ایست قلبی ریوی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر پاپ اسمیر
وبینار علمی تفسیر پاپ اسمیر
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی بیماریهای رایج پوست
وبینار علمی دارو درمانی بیماریهای رایج پوست
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
وبینار علمی وبینار مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت از نوزاد سالم
وبینار علمی مراقبت از نوزاد سالم
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای خون در کودکان
وبینار علمی بیماریهای خون در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی پیشرفته بزرگسال، اطفال ، نوزادان
وبینار علمی احیای قلبی ریوی پیشرفته بزرگسال، اطفال ، نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان