سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی  كاربرد دندانپزشکی در پزشكي قانونی
وبینار علمی كاربرد دندانپزشکی در پزشكي قانونی
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینارعلمی پاتوفیزیولوژی و مدیریت درد مزمن
وبینارعلمی پاتوفیزیولوژی و مدیریت درد مزمن
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)
وبینار علمی مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی ارش و ديات
وبینار علمی ارش و ديات
واحداموزش اداره كل پزشكي قانوني استان فارس
خاتمه یافته
وبینار علمی گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی لاغری
وبینار علمی گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی لاغری
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  اورژانس های مامایی
وبینار علمی اورژانس های مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی پزشکی بازساختی در هماتولوژی وانکولوژی
وبینار علمی پزشکی بازساختی در هماتولوژی وانکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  اخلاق حرفه ای
وبینار علمی اخلاق حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با اصول تشخیص نویسی و گزارش دهی علل مرگICD
وبینار علمی آشنایی با اصول تشخیص نویسی و گزارش دهی علل مرگICD
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی  بیماریهای کودکان ( بیماریهای شایع آلرژيک و اعصاب كودكان )
وبینار علمی بیماریهای کودکان ( بیماریهای شایع آلرژيک و اعصاب كودكان )
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی عفونتهای ویروسی دستگاه فوقانی تنفسی
وبینار علمی عفونتهای ویروسی دستگاه فوقانی تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  کنفرانس ناباروری درمردان
وبینار علمی کنفرانس ناباروری درمردان
دانشكده علوم پزشکی بهبهان
خاتمه یافته
وبینار علمی تب وتشنج
وبینار علمی تب وتشنج
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های تاولی اتوایمیون
وبینار علمی بیماری های تاولی اتوایمیون
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
جلسه تست آموزشگاه
جلسه تست آموزشگاه
خاتمه یافته
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیر مادر
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیر مادر
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  آموزه هاي قانوني براي پزشكان
وبینار علمی آموزه هاي قانوني براي پزشكان
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول پایه مراقبت در بیمار دچار سوختگی
وبینار علمی اصول پایه مراقبت در بیمار دچار سوختگی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  دارودرمانی تازه های وسواس و اسکیزوفرنی
وبینار علمی دارودرمانی تازه های وسواس و اسکیزوفرنی
سازمان غذا و دارو
خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژلانس
وبینار علمی هموویژلانس
دانشگاه علوم پزشکی کاشان