سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات جنسی
وبینار علمی اختلالات جنسی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل بیماریهای های منتقله از راه پشه ایدس
وبینار علمی کنترل بیماریهای های منتقله از راه پشه ایدس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر نوار قلب
وبینار علمی تفسیر نوار قلب
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مصرف منطقی انتی بیوتیک ها
وبینار علمی مصرف منطقی انتی بیوتیک ها
انجمن علمی داروسازان ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی فیبروئید رحمی
وبینار علمی فیبروئید رحمی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل عفونت در بیمارستان
وبینار علمی کنترل عفونت در بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی عفونت های بیمارستانی( عفونت های مرتبط با خدمات مراقبت- سلامت)
وبینار علمی عفونت های بیمارستانی( عفونت های مرتبط با خدمات مراقبت- سلامت)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش گفتاردرمانی و کاردرمانی در NICU
وبینار علمی نقش گفتاردرمانی و کاردرمانی در NICU
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی ترومبوآمبولی
وبینار علمی ترومبوآمبولی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبنیار علمی تشخیص و درمان پوسیدگی
وبنیار علمی تشخیص و درمان پوسیدگی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزش به بیمار
وبینار علمی آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی نهمین همایش پرستار ماما و پژوهش دانشجویی
وبینار علمی نهمین همایش پرستار ماما و پژوهش دانشجویی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی با همکاری شبکه ملی تحقیقات پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت در دیابت
وبینار علمی مراقبت در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی علل و درمان ناباروری از دیدگاه طب ایرانی
وبینار علمی علل و درمان ناباروری از دیدگاه طب ایرانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی سقط با رویکرد جوانی جمعیت
وبینار علمی سقط با رویکرد جوانی جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مول هیداتی فورم , GTN
وبینار علمی مول هیداتی فورم , GTN
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی انواع اعتیاد ها و اثر مخرب آن برزندگی مشترک و روش های مدیریت آن
وبینار علمی انواع اعتیاد ها و اثر مخرب آن برزندگی مشترک و روش های مدیریت آن
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی درمان سرپایی دیابت تیپ 2
وبینار علمی درمان سرپایی دیابت تیپ 2
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
دارودرمانی میخچه، زگیل و سوختگی‌های پوستی
دارودرمانی میخچه، زگیل و سوختگی‌های پوستی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبنیار علمی مراقبتهای ویژه
وبنیار علمی مراقبتهای ویژه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان