سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی حاملگی چندقلویی
وبینار علمی حاملگی چندقلویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات کلیه در دوران بارداری
وبینار علمی اختلالات کلیه در دوران بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی زایمان بریچ
وبینار علمی زایمان بریچ
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مبانی علمی نمونه برداری جهت انجام آزمایش های سم شناسی
وبینار علمی مبانی علمی نمونه برداری جهت انجام آزمایش های سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات روانشناختی در بارداری و پس از زایمان
وبینار علمی اختلالات روانشناختی در بارداری و پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژلانس
وبینار علمی هموویژلانس
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
خاتمه یافته
وبینار علمی آمادگی برای زایمان
وبینار علمی آمادگی برای زایمان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار : کارگاه ضرورت اعتبار بخشی در نظام سلامت ایران
وبینار : کارگاه ضرورت اعتبار بخشی در نظام سلامت ایران
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت آغوشی (KMC)
وبینار علمی مراقبت آغوشی (KMC)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری تروفوبلاستیک حاملگی
وبینار علمی بیماری تروفوبلاستیک حاملگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی آمنوره
وبینار علمی آمنوره
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های پستان
وبینار علمی بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی آنفلوآنزا
وبینار علمی آنفلوآنزا
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول حفاظت در برابر اشعه
وبینار علمی اصول حفاظت در برابر اشعه
مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با مقالات مروری
وبینار علمی آشنایی با مقالات مروری
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی نفروپاتی مامبرانو
وبینار علمی نفروپاتی مامبرانو
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران