سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی میکروبیوم دهانی و جایگاه آن در سلامت و بیماری
وبینار علمی میکروبیوم دهانی و جایگاه آن در سلامت و بیماری
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی رشد و تکامل همه جانبه کودکان
وبینار علمی رشد و تکامل همه جانبه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی توکوفوبیا ( ترس از بارداری و زایمان)
وبینار علمی توکوفوبیا ( ترس از بارداری و زایمان)
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
وبینار علمی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی آشنایی با مراقبت های تسکینی،روانی و معنوی در NICU وبینار
وبینار علمی وبینار علمی آشنایی با مراقبت های تسکینی،روانی و معنوی در NICU وبینار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های منتقله از آب و غذا
وبینار علمی بیماری های منتقله از آب و غذا
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی تست های غربالگری جنین
وبینار علمی تست های غربالگری جنین
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی عوارض ناخواسته داروئی ، فارماکوویژیلانس
وبینار علمی عوارض ناخواسته داروئی ، فارماکوویژیلانس
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی سندروم نفروتیک -گلومرونفریت و مراقبت های پرستاری بعد از آن
وبینار علمی سندروم نفروتیک -گلومرونفریت و مراقبت های پرستاری بعد از آن
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبنیار علمی اندیکاسیون های اکوی جنین
وبنیار علمی اندیکاسیون های اکوی جنین
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبينار علمي مدیریت خونریزی بعد از زایمان
وبينار علمي مدیریت خونریزی بعد از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی زایمان واژینال
وبینار علمی زایمان واژینال
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی بررسی بیماری سرخک در کودکان
وبینار علمی بررسی بیماری سرخک در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی مول هیداتی فورم و GTN
وبینار علمی مول هیداتی فورم و GTN
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبنیار علمی كنفرانس يك روزه "آموزه هاي قانوني براي پزشكان و کادر درمان "
وبنیار علمی كنفرانس يك روزه "آموزه هاي قانوني براي پزشكان و کادر درمان "
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
اورژانـس‌های پوسـت (اریترودرمی/کهیر/آنژیوادم)
اورژانـس‌های پوسـت (اریترودرمی/کهیر/آنژیوادم)
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسه هشتم: نوزاد جلسه نهم: شیردهی
وبینار علمی جلسه هشتم: نوزاد جلسه نهم: شیردهی
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
کارگاه علمی رزومه نویسی و گرنت نویسی
کارگاه علمی رزومه نویسی و گرنت نویسی
انجمن علمی داروسازان ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسه ششم: مراحل مختلف زایمان جلسه هفتم: بهداشت بعد از زایمان
وبینار علمی جلسه ششم: مراحل مختلف زایمان جلسه هفتم: بهداشت بعد از زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401