سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزی
وبینار علمی استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
جلسه طراحی اپلیکیشن
جلسه طراحی اپلیکیشن
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی انفارکتوس میوکاردو مراقبت های پرستاری و بازتوانی
وبینار علمی انفارکتوس میوکاردو مراقبت های پرستاری و بازتوانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
وبینار علمی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی علل شایع سر درد در کودکان
وبینار علمی علل شایع سر درد در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی کرونا در کودکان
وبینار علمی کرونا در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت سکته حاد قلبی
وبینار علمی مدیریت سکته حاد قلبی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و درمان ترشحات و ضایعات واژینال
وبینار علمی تشخیص و درمان ترشحات و ضایعات واژینال
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی کودکان
وبینار علمی احیای قلبی ریوی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی حمایت های حیاتی پیشرفته ALS
وبینار علمی حمایت های حیاتی پیشرفته ALS
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت نشت داروهای تزریقی از رگ
وبینار علمی مدیریت نشت داروهای تزریقی از رگ
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس های گوش، حلق و بینی
وبینار علمی اورژانس های گوش، حلق و بینی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های لازم در دیابت بارداری
وبینار علمی مراقبت های لازم در دیابت بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی سلامت جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان
وبینار علمی سلامت جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی مولتیپل اسکلروزیس و تازه های مراقبت پرستاری در بیماری مولتیپل اسکلروزیس MS
وبینار علمی مولتیپل اسکلروزیس و تازه های مراقبت پرستاری در بیماری مولتیپل اسکلروزیس MS
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های انجام تعیین حساسیت ضد میکروبی (آنتی بیوگرام)
وبینار علمی روش های انجام تعیین حساسیت ضد میکروبی (آنتی بیوگرام)
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین
وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های دیابت
وبینار علمی تازه های دیابت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه