سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی اولین کنگره ملی پزشکی قانونی بالینی ایران با رویکرد بیمه مسئولیت پزشکان، پیراپزشکان و مسئولین فنی مراکز درمانی_تالار جانبی 2 _(روز دوم)
وبینار علمی اولین کنگره ملی پزشکی قانونی بالینی ایران با رویکرد بیمه مسئولیت پزشکان، پیراپزشکان و مسئولین فنی مراکز درمانی_تالار جانبی 2 _(روز دوم)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات سیکل زنان
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات سیکل زنان
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبنیار علمی مدیریت کنترل خشم در محیط بالین
وبنیار علمی مدیریت کنترل خشم در محیط بالین
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مسمومیت، درمان و مراقبت
وبینار علمی مسمومیت، درمان و مراقبت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی صدورجواز دفن وتعیین علت فوت
وبینار علمی صدورجواز دفن وتعیین علت فوت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی اولین کنگره ملی پزشکی قانونی بالینی ایران بارویکرد پذیرش و ترخیص بیماران _تالار اصلی 2_ (روز دوم)
وبینار علمی اولین کنگره ملی پزشکی قانونی بالینی ایران بارویکرد پذیرش و ترخیص بیماران _تالار اصلی 2_ (روز دوم)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی توانبخشی عصبی و نروپلاستیسیتی
وبینار علمی توانبخشی عصبی و نروپلاستیسیتی
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشكي گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای اسهالی
وبینار علمی بیماریهای اسهالی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و طرح درمان پریودنتال
وبینار علمی تشخیص و طرح درمان پریودنتال
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسير تغييرات گازهاي خوني در اختلالات تنفسي و متابوليک
وبینار علمی تفسير تغييرات گازهاي خوني در اختلالات تنفسي و متابوليک
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اولین کنگره ملی پزشکی قانونی بالینی ایران با رویکرد مسئولیت کادر درمان، تخلفات پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن ها 2 _تالار جانبی 1_ (روز اول)
وبینار علمی اولین کنگره ملی پزشکی قانونی بالینی ایران با رویکرد مسئولیت کادر درمان، تخلفات پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن ها 2 _تالار جانبی 1_ (روز اول)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اولین کنگره ملی پزشکی قانونی بالینی ایران با رویکردمسئولیت کادر درمان، تخلفات پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن ها 1 _تالار اصلی 1_ (روز اول)
وبینار علمی اولین کنگره ملی پزشکی قانونی بالینی ایران با رویکردمسئولیت کادر درمان، تخلفات پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن ها 1 _تالار اصلی 1_ (روز اول)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلبی عروقی
وبینار علمی اصول مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلبی عروقی
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی اثر بخشی آموزش های پرستاری براساس( مدل کرک پاتریک )
وبینار علمی اثر بخشی آموزش های پرستاری براساس( مدل کرک پاتریک )
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی BigData و Raw data های قابل استفاده برای محققین پرستاری
وبینار علمی BigData و Raw data های قابل استفاده برای محققین پرستاری
برنامه توانمندسازی آموزشی و پژوهشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی سنگ‌های کلیوی و هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات
وبینار علمی دارودرمانی سنگ‌های کلیوی و هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی سگ های ولگرد و سلامت مردم
وبینار علمی سگ های ولگرد و سلامت مردم
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی در بیماران نارسایی قلبی
وبینار علمی دارو درمانی در بیماران نارسایی قلبی
مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  کدهای اخلاق حرفه ای در مامایی
وبینار علمی کدهای اخلاق حرفه ای در مامایی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین