سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص عفونت HPV ( ویروس پاپیلوم انسانی )
وبینار علمی تشخیص عفونت HPV ( ویروس پاپیلوم انسانی )
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت خونریزی های زایمانی
وبینار علمی مدیریت خونریزی های زایمانی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی سوختگی و درمان های آن
وبینار علمی سوختگی و درمان های آن
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری درسکته حاد قلبی
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری درسکته حاد قلبی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت و بهسازی نیروی انسانی در خدمات پرستاری
وبینار علمی مدیریت و بهسازی نیروی انسانی در خدمات پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول کار در اتاق عمل
وبینار علمی اصول کار در اتاق عمل
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری و تشخیص دیابت قبل و حین بـارداری
وبینار علمی غربالگری و تشخیص دیابت قبل و حین بـارداری
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های مجاری صفراوی در بیماران جراحی باریاتریک
وبینار علمی بیماری های مجاری صفراوی در بیماران جراحی باریاتریک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی  تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای قارچی پوست
وبینار علمی تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای قارچی پوست
انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس های مسمومیت
وبینار علمی اورژانس های مسمومیت
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار تومورهای کلیه و مجاری ادراری
وبینار علمی وبینار تومورهای کلیه و مجاری ادراری
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی حجامت از دیدگاه طب ایرانی
وبینار علمی حجامت از دیدگاه طب ایرانی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
دوره آموزشی بیماریهای پلور دستیاران فوق تخصص ریه کشور
دوره آموزشی بیماریهای پلور دستیاران فوق تخصص ریه کشور
برخورد با افیوژن ترانزو داتیو
خاتمه یافته
کنگره دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( جلسه تست )
کنگره دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( جلسه تست )
خاتمه یافته
وبینار علمی  تفسیر نتایج آزمایشگاهی برای شروع و پیگیری رژیم درمانی
وبینار علمی تفسیر نتایج آزمایشگاهی برای شروع و پیگیری رژیم درمانی
انجمن تغذیه استان البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی  آشنایی با اورژانس های غیرضربه ای مهم در چشم پزشکی
وبینار علمی آشنایی با اورژانس های غیرضربه ای مهم در چشم پزشکی
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاتمه یافته
درمان آسم
درمان آسم
انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی کانسر مثانه
وبینار علمی کانسر مثانه
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی  اختلالات هماتولوژیک در بارداری
وبینار علمی اختلالات هماتولوژیک در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی پره اکلامپسی و اکلامپسی(پرفشاری خون در بارداری )
وبینار علمی پره اکلامپسی و اکلامپسی(پرفشاری خون در بارداری )
دانشگاه علوم پزشکی گلستان