سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی استانداردهای دارویی بخش اورژانس
وبینار علمی استانداردهای دارویی بخش اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
وبینار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی در بیماری های عفونی( سارس و کرونا)
وبینار علمی دارودرمانی در بیماری های عفونی( سارس و کرونا)
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی هماتومورفولوژی پلاکت
وبینار علمی هماتومورفولوژی پلاکت
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تغذیه با شیر مادر برای نوزادان نارس
وبینار علمی تغذیه با شیر مادر برای نوزادان نارس
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مباحث حرفه ای(مدیریت علمی و اقتصاد داروخانه )
وبینار علمی مباحث حرفه ای(مدیریت علمی و اقتصاد داروخانه )
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار مدیریت درد در بیماران مبتلا به سرطان 2
وبینار مدیریت درد در بیماران مبتلا به سرطان 2
انجمن علمي خون و سرطان كودكان ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی هماتومورفولوژی سلولهای خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH
وبینار علمی هماتومورفولوژی سلولهای خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
جلسه بررسی قابلیت های پلتفرم
جلسه بررسی قابلیت های پلتفرم
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار کووید 19 در مادران باردار
وبینار علمی وبینار کووید 19 در مادران باردار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی
وبینار علمی آموزه های قانونی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های شایع گوارشی
وبینار علمی بیماری های شایع گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت آسیب‌های نورولوژیک در جراحی‌های زنان و نحوه کنترل درد ناشی از آن
وبینار علمی مدیریت آسیب‌های نورولوژیک در جراحی‌های زنان و نحوه کنترل درد ناشی از آن
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول درمان وریدی و محاسبات دارویی
وبینار علمی اصول درمان وریدی و محاسبات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس های قلبی و تازه های مراقبت پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی
وبینار علمی اورژانس های قلبی و تازه های مراقبت پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای قارچی شایع دهان
وبینار علمی بیماریهای قارچی شایع دهان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت از زخم بستر
وبینار علمی مراقبت از زخم بستر
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلال استرس بعد از سانحه پیچیده (Complex PTSD)
وبینار علمی اختلال استرس بعد از سانحه پیچیده (Complex PTSD)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار كوويد در بارداری
وبینار كوويد در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی دزفول