سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت اختلال وسواس
وبینار علمی مدیریت اختلال وسواس
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینارعلمی بیماریهای شایع چشم پزشکی
وبینارعلمی بیماریهای شایع چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینا علمی معاینه نوزادان
وبینا علمی معاینه نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
درمانهای رایج بیماری های انسدادی مزمن ریوی
درمانهای رایج بیماری های انسدادی مزمن ریوی
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلال آب و الکترولیت ها و آشنایی با انواع سرم ها برای پرستاران
وبینار علمی اختلال آب و الکترولیت ها و آشنایی با انواع سرم ها برای پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی CPR پیشرفته2 (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی CPR پیشرفته2 (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت آسیبهای تروماتیک دندانی و راهکارهای درمانی آن
وبینار علمی مدیریت آسیبهای تروماتیک دندانی و راهکارهای درمانی آن
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی کم خونی شایع در کودکان
وبینار علمی کم خونی شایع در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بالغین و اطفال
وبینار علمی احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بالغین و اطفال
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبنیار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
وبنیار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی نارسایی مزمن کلیه(CKD)
وبینار علمی نارسایی مزمن کلیه(CKD)
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی  وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی حاملگی چندقلویی
وبینار علمی حاملگی چندقلویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
وبینار علمی اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینارعلمی بیماری سل- ( علائم و تشخیص )
وبینارعلمی بیماری سل- ( علائم و تشخیص )
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با پیشگیری و درمان های درد های سیاتیکی و نقرس از دیدگاه طب ایرانی
وبینار علمی آشنایی با پیشگیری و درمان های درد های سیاتیکی و نقرس از دیدگاه طب ایرانی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت در گاستروآنتریت کودکان (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی مراقبت در گاستروآنتریت کودکان (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی کاربرد تصویربرداری هسته ای به روش SPECT و PTEدر ارزیابی بیماری های قلبی - عروقی
وبینار علمی کاربرد تصویربرداری هسته ای به روش SPECT و PTEدر ارزیابی بیماری های قلبی - عروقی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
اولین جلسه هماهنگی علمی  با حضور اعضای محترم کارگروه علمی بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران (تبریز )
اولین جلسه هماهنگی علمی با حضور اعضای محترم کارگروه علمی بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران (تبریز )
خاتمه یافته
وبینار علمی حاملگی خارج رحم
وبینار علمی حاملگی خارج رحم
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر