سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری تنفسی در نوزادان
وبینار علمی بیماری تنفسی در نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول تغذیه در سلامت دهان
وبینار علمی اصول تغذیه در سلامت دهان
انجمن علمي سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات نئوپلاستیک در بارداری
وبینار علمی اختلالات نئوپلاستیک در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های دوران بارداری
وبینار علمی مراقبت های دوران بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی چشم انداز تحولات جمعیتی ایران
وبینار علمی چشم انداز تحولات جمعیتی ایران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی آب و الکترولیت ها
وبینار علمی آب و الکترولیت ها
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی سل، درمان ها و عوارض دارو یی
وبینار علمی سل، درمان ها و عوارض دارو یی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی تعیین کننده های جمعیتی و اجتماعی سلامت
وبینار علمی تعیین کننده های جمعیتی و اجتماعی سلامت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات زنان
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات زنان
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه سلامت
وبینار علمی اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه سلامت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مروری بر آنفلوانزا و کرونا درکودکان
وبینار علمی مروری بر آنفلوانزا و کرونا درکودکان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات قاعدگی
وبینار علمی اختلالات قاعدگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تحلیل و تشریح سیاستهای جدید جمعیتی
وبینار علمی تحلیل و تشریح سیاستهای جدید جمعیتی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران دیابتی
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران دیابتی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی آکنه
وبینار علمی دارودرمانی آکنه
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیمار با اختلال سایکوتیک
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیمار با اختلال سایکوتیک
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی تریاژ
وبینار علمی تریاژ
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی و فوریت های انکولوژی
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی و فوریت های انکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های قلبی در بارداری
وبینار علمی بیماری های قلبی در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر