سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی مسمومیت های رایج و مراقبت های پرستاری
وبینار علمی مسمومیت های رایج و مراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی گزارش پرستاری
وبینار علمی گزارش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشنج ومراقبت های پرستاری
وبینار علمی تشنج ومراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبیمار علمی احیا مادر باردار
وبیمار علمی احیا مادر باردار
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی انتخاب بیمار و استراتژی های آماده سازی بیمار در استفاده از ماده حاجب
وبینار علمی انتخاب بیمار و استراتژی های آماده سازی بیمار در استفاده از ماده حاجب
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین
وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در ترومای قفسه سینه
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در ترومای قفسه سینه
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های دستگاه گوارش در بارداری
وبینار علمی بیماری های دستگاه گوارش در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت دردهای مزمن شانه
وبینار علمی مدیریت دردهای مزمن شانه
انجمن علمی بيهوشي موضعي و درد ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی شلی لگن و اختلالات اوروژنیکولوژی
وبینار علمی شلی لگن و اختلالات اوروژنیکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اموزش به بیمار
وبینار علمی اموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
چالشهای تشخیصی/درمانی آمبولی ریه در مادران باردار
چالشهای تشخیصی/درمانی آمبولی ریه در مادران باردار
خاتمه یافته
وبینار علمی لیبر طبیعی و غیر طبیعی
وبینار علمی لیبر طبیعی و غیر طبیعی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
جداسازی بیمار از ونتیلاتور در بخش مراقبتهای ویژه داخلی
جداسازی بیمار از ونتیلاتور در بخش مراقبتهای ویژه داخلی
خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه برخورد با عفونت بافت نرم , استخوان و مفصل
وبینار علمی نحوه برخورد با عفونت بافت نرم , استخوان و مفصل
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خاتمه یافته
وبینار علمی قصور پزشکی
وبینار علمی قصور پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت آسم
وبینار علمی مدیریت آسم
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی حاملگی دو قلویی و چندقلویی
وبینار علمی حاملگی دو قلویی و چندقلویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات فشار خون و اصول خودمراقبتی در زنان باردار
وبینار علمی اختلالات فشار خون و اصول خودمراقبتی در زنان باردار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان