سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  دیابت (عوارض حاد و مزمن و درمان)
وبینار علمی دیابت (عوارض حاد و مزمن و درمان)
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی  احياء نوزادان
وبینار علمی احياء نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار کشوری
وبینار کشوری
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
خاتمه یافته
وبینار علمی  تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (5)
وبینار علمی تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (5)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  لوکمی های حاد
وبینار علمی لوکمی های حاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تماس پوست با پوست نوزاد و تغذیه در ساعت اول تولد و چالش های موجود(کووید19)
وبینار علمی تماس پوست با پوست نوزاد و تغذیه در ساعت اول تولد و چالش های موجود(کووید19)
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی  فوريتهاي مامايي
وبینار علمی فوريتهاي مامايي
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی  نحوه تنظيم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی شیمیایی
وبینار علمی نحوه تنظيم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی شیمیایی
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (4)
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (4)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  اپتومتری کودکان
وبینار علمی اپتومتری کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (3)
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (3)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی فشار خون
وبینار علمی فشار خون
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تریاژ به روش ESI
وبینار علمی تریاژ به روش ESI
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (2)
وبینار علمی تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (2)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی " تازه های دارو درمانی شپش"
وبینار علمی " تازه های دارو درمانی شپش"
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش لیزر در کنترل بیماری کووید- 19
وبینار علمی نقش لیزر در کنترل بیماری کووید- 19
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي قسمت قشری غدد فوق کلیوی
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي قسمت قشری غدد فوق کلیوی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
تجویز و مصرف منطقی داروهای ضد درد ضد التهاب
تجویز و مصرف منطقی داروهای ضد درد ضد التهاب
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج
تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران