سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و ارزیابی صافی کف پا در کودکان
وبینار علمی تشخیص و ارزیابی صافی کف پا در کودکان
انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه تنظيم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی شیمیایی
وبینار علمی نحوه تنظيم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی شیمیایی
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی آپنه انسدادی خواب
وبینار علمی آپنه انسدادی خواب
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تسکین درد در کودکان
وبینار علمی تسکین درد در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق در پژوهشهای انسانی
وبینار علمی اخلاق در پژوهشهای انسانی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های مغز و اعصاب
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های مغز و اعصاب
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  اخلاق در انتشارات
وبینار علمی اخلاق در انتشارات
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی استراتژی های غربالگری سندرم های ژنتیکی دوران بارداری
وبینار علمی استراتژی های غربالگری سندرم های ژنتیکی دوران بارداری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر کم خونی ها و نکات کاربردی در مورد آنها
وبینار علمی تفسیر کم خونی ها و نکات کاربردی در مورد آنها
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی علل عدم موفقیت ترمیم های کامپوزیت
وبینار علمی علل عدم موفقیت ترمیم های کامپوزیت
وبینارهای آموزشی ، ویژه دندانپزشکان همراه بنیاد نوراوران سلامت (رایگان )
خاتمه یافته
وبینار علمی گایدلاین جدید در مدیریت و درمان بیماری کووید 19
وبینار علمی گایدلاین جدید در مدیریت و درمان بیماری کووید 19
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
سمپوزیوم ایمپلنت
سمپوزیوم ایمپلنت
انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران
خاتمه یافته
ادامه وبینار انجمن علوم ازمایشگاهی
ادامه وبینار انجمن علوم ازمایشگاهی
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش هماتولوژی
وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش هماتولوژی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای شایع گوارشی
وبینار علمی بیماریهای شایع گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
مراقبت ها و بازتوانی بعد از ابتلا به سرطان پستان 2
مراقبت ها و بازتوانی بعد از ابتلا به سرطان پستان 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اطفال
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اطفال
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اماده سازی کانال با ابزار چرخشی
وبینار علمی اماده سازی کانال با ابزار چرخشی
وبینارهای آموزشی ، ویژه دندانپزشکان همراه بنیاد نوراوران سلامت (رایگان )
خاتمه یافته
مراقبت ها و بازتوانی بعد از ابتلا به سرطان پستان 1
مراقبت ها و بازتوانی بعد از ابتلا به سرطان پستان 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش هماتولوژی
وبینار علمی کنترل کیفیت در بخش هماتولوژی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران