سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری MS و کووید 19
وبینار علمی بیماری MS و کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  کنفرانس احیائ قلبی ریوی
وبینار علمی کنفرانس احیائ قلبی ریوی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
مروری براختلالات لیپوپروتئین ها و تازه های تشخیص و درمان
مروری براختلالات لیپوپروتئین ها و تازه های تشخیص و درمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی  پیشگیری از سقوط بیمار از تخت
وبینار علمی پیشگیری از سقوط بیمار از تخت
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (1)
تازه های توانبخشی سکته حاد مغزی (1)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار تستی اول
وبینار تستی اول
خاتمه یافته
بیماریهای قلبی و عروقی شایع در بارداری
بیماریهای قلبی و عروقی شایع در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات جنسی
وبینار علمی اختلالات جنسی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی  روش های مراقبت از زخم بستر
وبینار علمی روش های مراقبت از زخم بستر
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار کشوری
وبینار کشوری
حیطه تفکر علمی در علوم پایه
خاتمه یافته
وبینار تشخیص افتراقی تغییرات رادیوگرافی وسی تی اسکن در COVID-19
وبینار تشخیص افتراقی تغییرات رادیوگرافی وسی تی اسکن در COVID-19
انجمن پزشکان عمومی ایران با همکاری انجمن رادیولوژی ایران
۴۹۰٬۰۰۰ ﷼
خاتمه یافته
وبینار علمی  تربیت جنسی کودکان
وبینار علمی تربیت جنسی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه تنظیم نظریه پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی های شیمیایی
وبینار علمی نحوه تنظیم نظریه پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی های شیمیایی
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار کشوری
وبینار کشوری
حیطه آموزش پزشکی المپیاد علمی
خاتمه یافته
وبینار بیماریهای تب دار و تشخیص افتراقی با کرونا
وبینار بیماریهای تب دار و تشخیص افتراقی با کرونا
انجمن پزشکان عمومی ایران
۴۷۰٬۰۰۰ ﷼
خاتمه یافته
وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات رنگدانه ای
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات رنگدانه ای
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی Immediate implant
وبینار علمی Immediate implant
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
وبینار علمی آنفلوانزا
وبینار علمی آنفلوانزا
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی  نقرس و سایر کریستالوپاتی ها
وبینار علمی نقرس و سایر کریستالوپاتی ها
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار کشوری "علوم انسانی سلامت و همه‌گیری کرونا"
وبینار کشوری "علوم انسانی سلامت و همه‌گیری کرونا"
کمیته علمی حیطۀ مطالعات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و سلامت