سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
ضبط باز پخش وبینار انجمن علوم ازمایشگاهی
ضبط باز پخش وبینار انجمن علوم ازمایشگاهی
باز پخش وبینا 99/06/20
خاتمه یافته
وبینار علمی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی
وبینار علمی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادراری
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادراری
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اماده سازی کانال با سیستم روتاری
وبینار علمی اماده سازی کانال با سیستم روتاری
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
وبینار علمی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی
وبینار علمی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار آموزشی تازه های درمان دیابت ("Diabetes overview, new recommendations")
وبینار آموزشی تازه های درمان دیابت ("Diabetes overview, new recommendations")
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درماني اختلالات کلیوی
وبینار علمی دارو درماني اختلالات کلیوی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی ارتباط پریودنشیوم با درمانهای ترمیمی
وبینار علمی ارتباط پریودنشیوم با درمانهای ترمیمی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنفرانس علمی یک روزه گزش مار و عقرب
وبینار علمی کنفرانس علمی یک روزه گزش مار و عقرب
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت بیماران با علایم تنفسی مراجعه کننده به اورژانس در پاندمی کووید 19
وبینار علمی مدیریت بیماران با علایم تنفسی مراجعه کننده به اورژانس در پاندمی کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار نشست سالیانه (جلسه هماهنگی) بادبیران و رابطین شورای امربه معروف ونهی از منکر و ستاد اقامه نماز واحدهای تابعه دانشگاه
وبینار نشست سالیانه (جلسه هماهنگی) بادبیران و رابطین شورای امربه معروف ونهی از منکر و ستاد اقامه نماز واحدهای تابعه دانشگاه
برگزارکننده: معاونت فرهنگی و دانشجویی و دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلال انزال زودرس
وبینار علمی اختلال انزال زودرس
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی سیستم کانال ریشه و آناتومی دندان
وبینار علمی سیستم کانال ریشه و آناتومی دندان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس پزشکی برای دندانپزشکان 1
وبینار علمی اورژانس پزشکی برای دندانپزشکان 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با مسمومیت های شایع ویژه پرستاران
وبینار علمی آشنایی با مسمومیت های شایع ویژه پرستاران
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی كنفرانس يك‌روزه «نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها»
وبینار علمی كنفرانس يك‌روزه «نقص عضو محدوديت حركتي مفاصل در اندام‌ها»
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی بررسی ضایعات چالش برانگیز پاتولوژیک
وبینار علمی بررسی ضایعات چالش برانگیز پاتولوژیک
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
اصول ، تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت
اصول ، تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی فرآورده های تزریقی و تازه های فرآورده های بیولوژیک
وبینار علمی فرآورده های تزریقی و تازه های فرآورده های بیولوژیک
انجمن علمي داروسازي باليني ايران